Distributors/Retailers

Store location

Area Store
Japan e☆earphone Akihabara
e☆earphone Osaka Nipponbashi
Fujiya Avic
Yodobashi Camera Multimedia Akiba
Yodobashi Camera Shinjuku
Yodobashi Camera Multimedia Umeda
Yodobashi Camera Multidemia Yokohama

China

Hong Kong

Macau

Taiwan

Singapore

Malaysia

Venturecraft Hong Kong / Hong Zheng Electronics

RUSSIA

NUSICA ACOUNSTICS

PAGETOPPAGETOP